top of page

Управління працею від Stock Solutions

Щоденна задача з розрахунку справедливої мотивації для складського персоналу легко вирішується з професійним модулем управління працею, що вже багато років успішно розвивається та впроваджений на багатьох логістичних та виробничих підприємствах. Наше рішення дозволяє створити універсальну систему оцінювання робіт на складі та підвищити продуктивність роботи складського персоналу. Вповадження Stock Solutions Labor Management суттєво полегшить роботу фінансовому відділу та знизить навантаження на відділ персоналу, оскільки дохід працівників стане прозорим та зрозумілим для них, а його розрахунок займе значно менше часу, продуктивність персоналу буде розраховуватить в атоматичному режимі.
Не залежно від того, якими роботами і в які дні займається персонал складу,  Stock Solutions Labor Management порівняє продуктивність працівників, які виконують різні операції.
У модулі Labor management реалізована можливість визначення відносної продуктивності роботи персоналу складу і розрахунку заробітної плати співробітників.
Основна задача модуля полягає у тому, щоб порівняти продуктивність співробітників, які виконують роботи різного виду, вивести універсальну систему оцінювання робіт у результаті якої продуктивність роботи кожного співробітника можно порівняти з продуктивністю роботи інших співробітників, незалежно від того, які види робіт вони виконували.
Впровадження нашого модулю сприяє розвитку конкуренції між співробітниками та мотивує їх до підвищення професіоналізму і віддачі у роботі і тим самим забезпечує швидке повернення інвестицій.
В основі розрахунку продуктивності лежить оцінка кожної операції у балах: кождому виду операції присоюється свій бал диференційований від складності даної операції по зоні, виду товара, робіт та ін. У результаті, можна отримати інформацію про те,  скільки балів заробив співробітник за визначений проміжок часу, виконуючи ті, чи інші операції.
Окремий механіз начислення штрафних санкцій дозволяє вводити штрафи за помилки, так саме за диференціалом, в залежності від рівня помилки та спричинених нею наслідків. 
Таким чином, працівник протягом місяця може виконувати різноманітні операції на складі а його відповідний рейтинг продуктивності буде оновлюватись у режимі реального часу.
Впровадження Labor management суттєво підвищить продуктивність роботи персоналу на складі.
Stock Solutions Labor Management є незамінним інструментом для складів з персоналом у загальній кількості 20+

Особливості Stock Solutions Labor Management

  • Працює лише з Stock Solutions WMS, за виключенням Stock Solutions Quick Start WMS

  • Впроваджується від 10 до 20 днів

  • Підвищує продуктивність персоналу складу

  • Створює довірчі відносини з працівниками

  • Дозволяє створювати норми для складських операцій

  • Дозволяє рахувати ЗП працівників складу

bottom of page